Actele necesare pentru a obține certificat de celibatar

Acte necesare (doar copii xerox):

  • Paşaportul român;
  • Buletin de identitate român;
  • Certificatul de naştere românesc.

Important:

În situația când solicitantul a fost căsătorit este necesar de prezetat suplimentar:

  • certificat de deces al fostului soţ;
  • certificat de căsătorie anterioră, cu menţiunea desfacerii căsătoriei;
  • hotărârea de anulare a unei căsătorii anterioare;
  • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, în original, emisă de o instanţă judecătorească din România.

Pentru mai multe detalii de termen și preț apasă click pe butonul de mai jos.

AFLĂ TERMEN ȘI PREȚ