Actele necesare pentru recunoașterea diplomei

Actele necesare:

  • pașaportul internațional în original și copie xerox simplă;
  • buletin de identitate cu fișa anexă și copie xerox simplă;
  • certificat de naștere și de căsătorie (după caz) în original și copie xerox simplă;
  • actul de studii ce urmează a fi recunoscut (diploma) în original şi în copie xerox simplă;
  • suplimentul la diplomă/foaie matricolă în original sau copie legalizată la notar și copie xerox simplă (traducere dacă este necesar);
  • diplomă de bacalaureat în original și copie xerox (traducere legalizată după necesitate);
  • procură (dacă apelați prin mandatar).

Important:

  • Consultați procedura de recunoaștere a diplomei în cazul unor calificări profesionale specifice (medic, avocat, etc.)

Pentru mai multe detalii de termen și preț apasă click pe butonul de mai jos.

AFLĂ TERMEN ȘI PREȚ