Actele necesare pentru redobândirea cetăţeniei române

Actele necesare:

 1. Paşaport în original și copie autentificată la notar;
 2. Buletin de identitate în original cu fișa anexă și copie autentificată la notar;
 3. Cazier judiciar moldovenesc sau cazier judiciar din țara unde aveți domiciliu (tradus și apostilat după necesitate) în original;
 4. Certificat de naştere în original și copie autentificată la notar;
 5. Certificat de căsătorie / divorţ în original și copie autentificată la notar;
 6. Certificat de naştere / deces  părinţi în original și copie autentificată la notar;
 7. Certificat de căsătorie / divorţ părinţi în original și copie autentificată la notar;
 8. Certificat de naştere / deces  bunici în original și copii autentificate la notar;
 9. Certificat de căsătorie / divorţ bunici în original și copii autentificate la notar;
 10. Declaraţie personală, autentificată la notar sau la Secția Consulară unde domiciliați, din care să rezulte că nu ați mai depus o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
 11. Declaraţie personală autentificată la notar sau la Secția Consulară unde domiciliați din care să rezulte că în prezent nu întreprindeți şi nu sprijiniți acţiuni împotriva ordinii de  drept sau a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu ați desfăşurat asemenea activităţi;
 12. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la Secţia Consulară unde domiciliați, prin care se solicită rebobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinatate sau în România.

Important:

 • Cererea de cetățenie română se depune personal. Numai în cazuri cu dovezi medicale se permite prin reprezentant (mandatar sau avocat);
 • Actele legalizate se depun într-un dosar de carton cu şină;
 • Actele de stare civilă eliberate de alte țări se traduc în limba română și trebuie legalizate la notar;
 • Verificați dacă pe actele autorităților străine trebuie apostilă;
 • Dacă aveți copii de la 14 ani, completați dosarul cu declarația care exprimă acordul de a redobândi cetățenia română.

Pentru mai multe detalii de termen și preț apasă click pe butonul de mai jos.

AFLĂ TERMEN ȘI PREȚ