Actele necesare pentru reîntregirea familiei

Actele necesare:

  • Certificat de căsătorie român;
  • Certificat de naştere a ambilor soți;
  • Buletin de identitate;
  • Declaraţie autentificată a soților din care să rezulte intenția de a locui împreună pe aceeași adresă;
  • Dovadă de deținere legală a unui spațiu de locuit;
  • Dovezi a mijloacelor de întreținere;
  • Dovada de asigurare socială de sănătate;
  • Documentul de călătorie a membrului de familie pentru care se solicită reîntregirea familiei.

Important:

  • Nu apelați la procedura de reîntregire a familiei, dacă nu aveți o căsătorie cu o durată minimă de 2 ani și / sau copii născuți în perioada de căsătorie cu cetățeanul român și / sau nu locuiți de facto în România. La verificare dacă nu întruniți aceste condiții se dă refuz de comisia care decide reîntregirea familiei, deci toate cheltuielile / deplasările vor fi făcute în zădar.

Pentru mai multe detalii de termen și preț apasă click pe butonul de mai jos.

AFLĂ TERMEN ȘI PREȚ