CNAS

Ce este CNAS?

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este o instituție publică, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, al cărei principal obiectiv de activitate îl reprezintă asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

Cum să obțineți un certificat de la CNAS?

Să vă adresați personal sau prin mandatar la CNAS din orașul românesc unde aveți viza de reședință cu actele necesare.

Important: La fiecare CNAS procedura e diferită.

Ce acte sunt necesare pentru acest certificat?

-certificat de naştere roman al copilului

-certificat de căsătorie roman (dupa caz)

-buletin de identitate român

-paşaport român

-procură

Unde puteți depune actele pentru a obţine un certificat CNAS?

Puteți depune actele la CNAS a primăriei în orașul în care aveți reședința.

Cât costă să faceți acest certificat?

Acest certificat se emite gratuit.