Cum transcrieți actele de stare civilă românești?

Actele necesare:

  • Сertificat de naştere;
  • Certificat de căsătorie, divorț (dacă e cazul);
  • Сertificat de cetăţenie;
  • Buletin de identitate;
  • Paşaport străin;
  • Declarație matrimonială / declarație pentru copil (dacă e cazul);
  • Procură.

Important:

  • Transcrierea actelor de naștere, căsătorie, mențiunilor de divorț și deces este procedura de înregistare a acestor acte în Registru de Stare Civilă din România;
  • Certificatele de naștere înregistrate în străinătate (alte țări decât Rep. Moldova se transcriu obligatoriu numai la organul de stare civila din sectorul 1 București).

Pentru mai multe detalii de termen și preț apasă click pe butonul de mai jos.

AFLĂ TERMEN ȘI PREȚ