Buletin

Dacă aveţi dublă cetăţenie, iată ce faceţi la perfectarea buletinului de identitate

Moldovenii, care dețin dublă cetățenie, vor trebui să prezinte și datele din pașaportul celuilalt stat, atunci când vor dori să-și perfecteze buletinul de identitate.

La depunerea cererii pentru eliberarea buletinului, solicitantul va prezenta și „paşaportul cetăţeanului străin” – în cazul în care va declara deţinerea cetăţeniei și a altui stat. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de hotărâre de Guvernpentru modificarea şi completarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova. Documentul a fost elaborat de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, potrivit bizlaw.md.

În document se menționează că se atestă multiple cazuri de atribuire repetată a numărului de identificare de stat al persoanei fizice (la traversarea frontierei de stat în baza pașaportului cetățeanului străin, la transcrierea actelor de stare civilă, etc.). Astfel, pentru evitarea sau, după caz, soluționarea acestor situații, se propune completarea listei documentelor necesare pentru eliberarea actelor de identitate, cu pașaportul cetățeanului străin, care se va cere în cazul în care solicitantul va declara că deține și cetățenia statului respectiv. Prezentarea acestui document va asigura posibilitatea identificării corecte a persoanelor cărora li s-au atribuit IDNP-uri multiple și actualizarea informației respective în Registrul de Stat al Populației.

În document sunt precizate, de asemenea, situațiile speciale în care se admite depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate de către alte persoane. Acestea sunt:

  • în cazul minorilor, al persoanelor lipsite de capacitatea de exercițiu sau cu capacitatea de exercițiu limitată, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestora, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
  • în cazul copiilor separați de părinți, asupra cărora nu a fost instituită tutela ori curatela sau care sunt beneficiari ai serviciilor sociale de plasament (casă de copii de tip familial, casă comunitară, centru de plasament temporar, alte tipuri de instituții rezidențiale), cererea se depune de către autoritatea tutelară sau, respectiv, de administraţia instituţiei în cauză, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate;
  • în cazul persoanelor imobilizate, al persoanelor aflate la tratament prin constrângere, al persoanelor aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea pentru eliberarea buletinului de identitate sau a permisului de ședere poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție;
  • în cazul persoanelor imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea pentru eliberarea pașaportului sau a documentului de călătorie poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție;
  • în situațiile în care persoana este internată într-o instituție medicală și se află în stare gravă (inconștientă, în comă), actul de identitate se eliberează la cererea persoanei care acționează în interesul acesteia: membru de familie, rudă, iar în lipsa acestora, în urma demersului administrației publice locale sau al instituției medicale în cauză;
  • în cazul persoanelor cu tulburări psihice (boli mintale sau deficiențe mintale), aflate la întreținere în instituțiile psihoneurologice, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituției respective.

La solicitarea buletinului de identitate ce conține mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice, nu se admite depunerea cererii prin reprezentant.

Totodată, în premieră, cadrul legal definește noțiunea de „casă de vacanță” în calitate de locuință ocupată temporar, ca reședință secundară, destinată odihnei și recreerii. Astfel, persoanele fizice își vor putea înregistra reședința în aceste locuințe pe o perioadă determinată de timp. Această perioadă nu va putea fi mai mare de un an, cu condiția că în actul de proprietate asupra acestei locuințe, încheiat în condiții de validitate prevăzute de legislația în vigoare și înregistrat în Registrul bunurilor imobile, va fi indicată adresa, atribuită conform prevederilor legale.

*Sursa foto: particip.gov.md

Comments

comments

Lasă un comentariu.

Email-ul nu va fi publicat!