Depunerea Jurământului de credinţă faţă de Statul Român

 Actele necesare:

 • Înştiinţarea  cu privire la acordarea cetăţeniei române primită din partea ANC(scrisoarea cu plic);
 • Paşaport străin  (original și copie xerox);
 • Buletin de identitate cu fişa de însoţire (original și copie xerox);
 • Certificat de naştere ( original și copie xerox);
 • Certificat de căsătorie/divorţ (original și copie xerox);
 • 2 fotografii ( 3,5 x 4,5 (cm) color;
 • Pentru minorii incluşi în ordinele ANC se prezintă si certificatul de naştere al minorului  ( original și copie xerox).

Important:

 • Puteți să vă verificați sistematic pe site-ul oficial a ANC unde sunt publicate listele celor aprobați la cetățenia română. Dacă ați fost publicat în Ordinul Președintelui ANC, puteți deja să vă programați pentru depunerea jurământului de credință față de Statul Român, fără a mai aștepta să primiți scrisoare recomandată de înștiințare să vă programați pentru jurământul de credință;
 • Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în alt stat decât Republica Moldova, pot depune jurământul de credinţă faţă de Statul Român la misiunile diplomatice sau consulare ale României din statul unde au drept de şedere / reședință;
 • Sunteți obligat să vă prezentați în maxim 6 luni de la data comunicării Ordinului Președintelui ANC pentru depunerea jurământului de credință, în caz contrar riscați să reluați procedura de la început sau să fiți refuzat de a mai obține cetățenia română;
 • Programarea pentru jurământul de credință față de statul Român se face doar personal, nu și prin mandatar sau reprezentant.
 • Preferabil în ziua depunerii jurământului de credință, deja să cunoașteți jurământul și imnul de stat al României.

Pentru mai multe detalii de termen și preț apasă click pe butonul de mai jos.

AFLĂ TERMEN ȘI PREȚ