Cum are loc echivalarea diplomei de studii și cum o poți obține?

Altele
Știi că ai nevoie să-ți echivalezi diploma de studii, dar idee nu ai ce reprezintă procedeul și ce trebuie să faci? Hai să îți explicăm totul pas cu ...
Vizualizat: 2414

Știi că ai nevoie să-ți echivalezi diploma de studii, dar idee nu ai ce reprezintă procedeul și ce trebuie să faci? Hai să îți explicăm totul pas cu pas!

Ce înseamnă exact echivalarea diplomei de studii?

Ei bine, echivalarea diplomei de studii reprezintă obținerea unui document confirmativ, care atestă faptul că diploma de studii obținută în străinătate este echivalată conform studiilor din România. Prin acest proces sunt comparate: tipul programului de studii, numărul de credite transferabile, conținutul, formarea, domeniul, specializarea, calificarea profesională cu cea din sistemul de învățământ românesc.

La ce instituție trebuie să te adresezi pentru echivalarea diplomei?

Această procedura are loc în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) de pe lângă Ministerul Educației Naționale din România.

Actele de studii se echivalează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

 • instituția de învățământ superior care a eliberat actul de studii este acreditată în statul de origine;
 • nivelul calificării corespunzător actului de studii este similar cu cel din sistemul românesc de învățământ universitar;
 • domeniul de studii și/sau programul de studii, curriculumul/volumul de muncă/rezultatele învățării, sunt similare cu cele din sistemul românesc de învățământ universitar.

Dacă sunt întâlnite diferențe considerabile în raport cu sistemul de învățământ din România, atunci CNRED are dreptul să ceară măsuri compensatorii, precum susținerea unor examene sau efectuarea de stagii în cadrul unor programe de studii acreditate în România.

Ce acte sunt necesare?

 1. Actul de studiu (în dependență de etapa absolvită)
 2. Foaia matricolă
 3. Adeverința de Autenticitate (pentru diplomele emise după înainte de 2008)
 4. Copiile actului de identitate (CI sau pașaport)
 5. Certificatul de naștere
 6. Actele de stare civilă (după caz)

În urma echivalării diplomelor de studiu în România, persoana obține un atestat care îi conferă deținătorului 3 beneficii:

 • Dreptul a munci în România;
 • Dreptul de a continua studiile în România;
 • Statutul de recunoaștere a studiilor la nivel European (pentru țările care recunosc diplomele de studii Românești și care nu necesită apostilarea diplomei).

Există câteva categorii de diplome care nu se echivalează de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, dar de către alte instituții abilitate cu asemenea competențe. Astfel, diplomele pentru profesiile menționate mai jos sunt recunoscute și echivalate de către organizațiile profesionale și de către autoritățile publice:

 • Ministerul Sănătății – pentru profesiile de medic, medic dentist și farmacist;
 • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – pentru profesiile de asistent medical generalist și moașă;
 • Colegiul Medicilor Veterinari din România - pentru profesia de medic veterinar;
 • Ordinul Arhitecților din România – pentru profesia de arhitect.

 Ce riști dacă apelezi la intermediari?

 • Să te confrunți cu lipsa de experiență privind modalitatea de prestare a serviciului respectiv;
 • Să ți se solicite acte care de fapt nu sunt necesare;
 • Să suportați cheltuieli suplimentare, care ți se solicită pentru perfectarea actelor ilegal;
 • Să ți se ofere actul cu întârziere;
 • Să fie depus dosarul într-un termen nerezonabil.

De ce să apelezi la JustConsult?

 • Oferim lista cu actele necesare, ești informat corect;
 • Verificăm dacă toate datele din actele tale sunt corecte;
 • Oferim modelul de procură pe care trebuie să o perfectezi la notar;
 • Verificăm corectitudinea procurii;
 • Oferim contract de asistență juridică, iar astfel îți garantăm un proces de mentenanță sigur și profesionist;
 • Îți oferim bon fiscal pentru toată suma de bani încasată;
 • Ridicăm actul confirmativ și îl livrăm în Republica Moldova.

Ai și alte întrebări? Poți primi consultație gratuită la numărul de telefon: 022 10 50 80  sau completează formularul de pe site cu datele tale de contact și vei fi telefonat în scurt timp. 

 

Recomandăm să citești:

Poți lua legătura cu noi direct!

Completează formularul pentru a obține cetățenia română. Un specialist te va apela pentru   o consultație gratuită


  Chișinău
  Bălți
  Cahul