Slider image

Ordine ANC

Află dacă ai primit cetățenia română


  Ordine ANC

  Completează formularul

   Introduceți datele dvs.

    Cetăţenia română se poate acorda şi persoanelor care au pierdut această cetăţenie , precum şi descendenţilor acestora până la gradul II inclusiv şi care cer redobândirea ei , dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) din Legea cetățeniei române . Astfel solicitantul trebuie să dovedească prin comportamentul , acţiunile şi atitudinea sa , loialitate faţă de statul român , nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni și este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român . De asemenea , acesta trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani și are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă , în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor . În baza acestor prevederi legale , cetăţenia română se va acorda solicitantului , la cerere , cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în România sau cu menţinerea acestuia în străinătate .
    Cetăţenia română poate fi redobândită sau se poate acorda persoanelor care au fost cetăţeni români şi care a pierdut-o din motive neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 lit. b), c) şi e) din Legea cetățeniei române. Această prevedere legală se aplică și în cazul descendenților foștilor cetățenie români până la gradul III.
    Astfel solicitanții trebuie să fie majori, trebuie să dovedească prin comportament, acțiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, să nu întreprindă sau să sprijine acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi să declare că nici în trecut nu au întreprins asemenea acţiuni. De asemenea, aceștia trebuie să fie cunoscuți cu o bună comportare şi să nu fi fost condamnați în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îi face nedemni de a fi cetăţeni români.
    Solicitanții vor avea posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau menţinerea acestuia în străinătate.
    Unui cetățean român i se poate aproba renunţarea la cetăţenia română, pentru motive temeinice, dacă îndeplinește și următoarele condiții legale: a împlinit vârsta de 18 ani, nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală, nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, având astfel de debite, le achită sau prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor.
    De asemenea, persoana în cauză trebuie să fi dobândit deja o altă cetățenie străină sau a solicitat-o şi are asigurarea că va dobândi respectiva cetăţenie.
    Având în vedere încheierea unui protocol de colaborare între Autoritatea Națională pentru Cetățenie și Oficiul Național al Registrului Comerțului, solicitanții de cetățenie română în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991 nu vor mai trebui să prezinte, pentru a dovedi mijloacele legale pentru o existență decentă în România, în cazul unor venituri din activități comerciale, certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului în fotocopie și certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerțului pentru societatea comercială.

    Află dacă ai primit cetățenia română

    Verifică apariția ordinului Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) privind acordarea cetățeniei române. Pentru aceasta este suficient să completezi formularul.

     

    Cunoști numărul dosarului de cetățenie română (primit la momentul depunerii în România la sediul ANC)? Selectează opțiunea “Am număr de dosar” pentru a verifica dacă dosarul tău a fost soluționat și dacă numele tău apare în listele cu Ordinul ANC.

     

    Dacă ai depus dosarul de cetățenie la unul dintre Consulatele României și nu cunoști numărul dosarului, selectează opțiunea „Nu am număr de dosar”, pentru a expedia o scrisoare către Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC).

    Ai întrebări?

    Revin-o pe FAQ page

    Chișinău
    Bălți
    Cahul