Acte românești prin procură – când este permis și când contravine legii

Transcriere acte de stare civilă
Procesul de redobândire a cetățeniei române și de perfectare a actelor românești este unul îndelungat și care necesită mult efort. Dacă te decizi să...
Vizualizat: 1542

Procesul de redobândire a cetățeniei române și de perfectare a actelor românești este unul îndelungat și care necesită mult efort. Dacă te decizi să pornești pe acest drum, inevitabil te vei confrunta cu necesitatea de a merge pe la instituții, unde pierzi foarte mult timp și nervi. Desigur, te-ai și întrebat nu o dată dacă este posibil de solicitat acte cu ajutorul unui mandatar, delegat prin procură.

Vestea bună este că o parte din acte pot fi perfectate prin mandatar. Vestea mai puțin bună – că există o listă de acte sau acțiuni care pot fi solicitate doar personal, iar în cazurile respective nu există posibilități legale de a ocoli procedura.

Ce este o procură?

Procura este un act juridic prin care o persoană, numita mandant, desemnează o alta persoana, numita mandatar, pentru încheierea unui act juridic în numele său.

Procura este un act juridic unilateral. Respectiv, este semnată doar de cel care împuternicește, iar pentru aceasta este necesară prezența sa fizică în oficiul notarului public. În același timp, nu necesita prezența la notariat a persoanei împuternicite.

Acte necesare pentru procură

Ca regula, pentru întocmirea unei procuri, sunt necesare următoarele acte:

  • actul de identitate al persoanei care face împuternicirea (mandant), în original;
  • copia actului de identitate al persoanei pe care o împuternicește (mandatar) sau datele de identificare ale acesteia

În cazul anumitor tipuri de procuri, notarul public va solicita și alte documente.

Este necesar de cunoscut faptul că o procură este valabilă doar pentru perioada indicată în ea. În cazul în care nu este indicat un termen de valabilitate, atunci procură va fi valabilă timp de un an. Însă în situația când în procură nu este indicată data întocmirii acesteia, ea este nulă.

Dosarul de redobândire a cetățeniei române poate fi depus prin procură?

De regulă, dosarul de cetățenie română trebuie să fie depus personal de către persoana care solicită redobândirea cetățeniei. Dosarul poate fi depus prin mandatar, prin excepție, doar cu aprobarea prealabilă a Președintelui ANC și doar în cazuri temeinic justificate prin acte confirmative.

În cazul când dosarul de redobândire a cetățeniei române este depus prin procură, dar nu sunt respectate condițiile de exceptare, menționate în lege, există riscul ca, ulterior, acesta să fie respins de către Comisia pentru cetățenie din cadrul ANC.  La verificarea dosarului, care este efectuată foarte minuțios, abaterile de la procedură pot fi depistate.

Iată de ce, este foarte important să fie respectată procedura la fiecare etapă. Iar încercarea de a ocoli legea, poate avea efecte grave și extrem de neplăcute.

Transcrierea actelor de stare civilă în registrele românești, când este legală prin procură?

Pentru transcrierea certificatelor de naștere, căsătorie sau aplicarea mențiunilor pe actele de stare civilă există câteva situații când este obligatorie prezența personală.

Astfel, dacă persoana a dobândit cetățenia română prin art. 10 şi art. 11 din Legea cetățeniei române, va depune cererea de transcriere a certificatului de naștere doar personal sau va depune reprezentantul legal în cazul copiilor minori.

Pentru transcrierea certificatului de căsătorie, în cazul în care căsătoria a avut loc până la redobândirea cetățeniei române, cererea la fel va fi depusă doar personal.

Dacă căsătoria sau nașterea copilului a avut loc după redobândirea cetățeniei, iar persoana deja deține un pașaport sau buletin de identitate românesc, eventual doar a transcris propriul certificat de naștere, cererea de transcriere a certificatului de căsătorie sau de naștere al copilului minor poate fi depusă prin împuternicit cu procură.

În concluzie, poate fi solicitată transcrierea actelor de stare civilă prin procură dacă actul respectiv – nașterea, căsătoria sau divorțul a avut loc după redobândirea cetățeniei române. Pentru cazurile în care actul de naștere sau căsătorie a avut loc până a fi redobândită cetățenia română – doar personal.

Buletin de identitate românesc prin procură, când este permis?

Eliberarea primului buletin de identitate românesc poate fi solicitată doar personal, conform domiciliului, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P). 

Cetățenii români aflați temporar în străinătate își pot reînnoi buletinul de identitate, pe baza unei procuri speciale. Procura pentru obținerea cărții de identitate se autentifică numai la oficiile consulare ale României din străinătate.

Cum se obține procura specială pentru eliberarea cărții de identitate?

Procura de acest tip se întocmește numai la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României. Pentru aceasta este necesar de prezentat personal. De asemenea, este obligatorie programarea prealabilă realizată pe www.econsulat.ro și prezentarea unui act românesc de identitate/pașaport/titlu de călătorie valabil.

Prima carte de identitate pentru copii minori nu poate fi eliberată prin procura specială, ci doar personal. Doar dacă minorul este în imposibilitatea de a se deplasa în țară din motive obiective, iar părinții pot face dovada domiciliului în România, cererea de eliberare a primei cărți de identitate poate fi depusă prin intermediul misiunilor diplomatice.

Acum, că știi când este permisă perfectarea actelor românești prin procură și când această acțiune este ilegală, nu mai riști să fii „tras pe sfoară”.

Poți câștiga însă timp dacă soliciți ajutorul unei companii juridice de încredere. Consultanții JustConsult cunosc bine procedura și te vor ghida responsabil la fiecare etapă. JustConsult este unica companie, din domeniul cetățeniei române, înregistrată oficial în calitate de operator de date cu caracter personal. Astfel, ai garanția că actele tale sunt 100% în siguranță și că va fi respectată confidențialitatea datelor personale.

Dacă dorești ca JustConsult să-ți vină în ajutor și să te scutească de drumuri în plus, nervi și timp pierdut, atunci completează formularul din dreapta paginii, iar noi te vom contacta.  

Dacă ai nevoie de o consultație urgentă din partea specialistului companiei, sună la numărul de telefon 022 10 50 80.  

 

Recomandăm să citești:

Свяжись с нами!

Заполни форму для получения румынского гражданства. Специалист свяжется с тобой для бесплатной консультации.


    Кишинев
    Бельцы
    Кагул