Care este termenul legal de soluționare a unei cereri pentru redobândirea cetățeniei române?

Cetățenie română
Pentru a face o distincție clară a termenului pe care îl vom supune analizei, precizăm că vom vorbi despre termenii de soluționare a unui dosar pentru cet...
Vizualizat: 1470

Pentru a face o distincție clară a termenului pe care îl vom supune analizei, precizăm că vom vorbi despre termenii de soluționare a unui dosar pentru cetățenie română. Aceasta înseamnă că analizăm situația din momentul depunerii dosarului în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie.    

Vom exclude:

  • Durata de colectare a actelor pentru dosarul de cetățenie;    
  • Termenul de așteptare după colectarea actelor și până la data propriu-zisă a depunerii dosarului.    

Una dintre întrebările cele mai răspândite din procesul de redobândire a cetățeniei române se referă la termenul de soluționare a dosarului. Respectiv, trebuie să cunoști că, din momentul depunerii dosarului, sunt efectuate un șir de acțiuni de către Comisia pentru Cetățenie. Se verifică dacă sunt întrunite condițiile legale pentru aprobarea dosarului depus sau nu. Astfel, acțiunile întreprinse în cadrul ANC sunt strâns legate de termenul în care este soluționat dosarul.   

Cum este soluționat un dosar de cetățenie română?   

În conformitate cu Legea cetățeniei române nr. 21 din 01.03.1991, imediat după depunerea dosarului, președintele Comisiei pentru Cetățenie, prin rezoluție, dispune solicitarea de interpelări de la orice autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.   

Se vor solicita informații de la autoritățile care furnizează date relevante pentru a ajuta la soluționarea dosarului. De exemplu: pot fi solicitate informații de la Direcția Generală de Pașapoarte din România, dacă persoana este sau nu cetățean român. Pot fi solicitate informații de la Ministerul Afacerilor Interne din România dacă persoana are antecedente penale.

Dacă sunt identificate suspiciuni cu privire la documentele anexate la dosar, se fac alte interpelări. Acestea sunt adresate autorităților competente pentru confirmarea sau infirmarea autenticității actelor prezentate. De asemenea, ANC este în drept să solicite informații de la oricare alte instituții atât din România, cât și din țara de origine a persoanei.   

Imediat după depunerea dosarului, președintele Comisiei dispune fixarea primului termen până la care Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor necesare acordării sau redobândirii cetățeniei române. Potrivit art. 11, răspunsul comisiei trebuie să vină la cel mult 5 luni de la data înregistrării cererii. Anume la acest termen se face referire cel mai des, atunci când se invocă faptul că dosarul se soluționează în termen de 5 luni. Acest lucru nu corespunde însă adevărului. În realitate acest termen este depășit chiar și de 6-7 ori, ajungând până la 3-4 ani.   

Care sunt cauzele depășirii termenului legal de soluționare a unei cereri de redobândire a cetățeniei române?   

Prima și cea mai importantă cauză este numărul impunător de dosare pentru redobândirea cetățeniei române, care sunt depuse anual. Astfel, Autoritatea Națională pentru Cetățenie primește spre soluționare în fiecare an în jur de 100.000 de dosare. Prin urmare, evidența și logistica unui asemenea număr de dosare presupune un efort considerabil, pe care trebuie să-l depună funcționarii ANC. Cea de-a doua cauză care duce la nerespectarea termenului legal este numărul limitat de funcționari în cadrul ANC.                

Un alt motiv care influențează depășirea termenului legal de soluționare a dosarului constă în răspunsurile primite cu întârziere. Regimul de funcționare și procesare a interpelărilor diferă. Ca urmare, diferă și timpul de recepționare a răspunsurilor către Comisia pentru Cetățenie.   

Respectiv, la modul practic termenul de soluționare a unui dosar de cetățenie română nu este unul exact și depinde de caz. Putem afirma că situația actuală din cadrul ANC de facto nu permite respectarea termenului legal de 5 luni. Iar cel mai important este că nicio persoană terță nu poate influența examinarea mai rapidă a dosarului de cetățenie.   

Pentru a afla stadiul dosarului tău poți să expediezi o scrisoare recomandată, către Autoritatea Națională pentru Cetățenie. În cazul în care nu cunoști procedura, apelează la compania JustConsult. Noi avem specialiști pregătiți în domeniul redobândirii cetățeniei române și perfectarea actelor românești. Solicită serviciul completând datele tale pe site.    

  •  Dacă ai nevoie urgent de consultația juristului companiei, apelează la numărul de telefon 022 10 50 80.   
 

Recomandăm să citești:

Poți lua legătura cu noi direct!

Completează formularul pentru a obține cetățenia română. Un specialist te va apela pentru   o consultație gratuită


    Chișinău
    Bălți
    Cahul