Cum poți renunța la cetățenia română? Lista actelor necesare și pașii de urmat

Cetățenie română
Dacă intenționezi să obții cetățenia altui stat, care nu permite deținerea multiplei cetățenii, va trebui să renunți la cea românească. Poți ...
Vizualizat: 2620

Dacă intenționezi să obții cetățenia altui stat, care nu permite deținerea multiplei cetățenii, va trebui să renunți la cea românească. Poți renunța la cetățenia română, în baza Legii cetățeniei române nr. 21/1991, dar trebuie să cunoști că procedura la fel nu este simplă și implică anumite costuri. 

Pentru început, persoana care pornește pe calea de a renunța la cetățenia română trebuie să îndeplinească trei condiții: 

 • Să nu fie învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori să nu aibă de executat o pedeapsă penală;  
 • Să nu fie urmărită pentru debite către stat;  
 • Să prezinte dovada că a dobândit ori a solicitat cetățenia unui alt stat  

Pentru a renunța la cetățenia română ai nevoie de următoarele acte:  

 • Cerere tipizată, completată față/verso, adresată Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie
 • Pașaport și/sau carte de identitate în copie legalizată; 
 • 4 fotografii color identice, de dată recentă, ale titularului cererii (mărimea 3,5 x 4,5 cm); 
 • Cazier judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii); 
 • Adeverință privind debitele către stat eliberată de Administrația Financiară de la ultimul domiciliu din România; 
 • Adeverință privind debitele către stat eliberată de Direcția de impozite și taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România; 
 • Declarația de proprie răspundere, autentificată la un notar autorizat sau la misiunea diplomatică a României privind debitele față de persoane fizice sau juridice din România și o copie simplă; 
 • Copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie/divorț/deces – după caz);  
 • Promisiunea acordării cetățeniei de către statul de domiciliu – în copie legalizată cu apostilă (dacă este cazul) și traducerea în limba română, legalizată. 

*Dacă nașterea sau căsătoria a avut loc în străinătate, se depune certificatul transcris. În cazul în care nu au fost transcrise, se vor depune copii legalizate de pe acestea. Se anexează împreună cu traducerea în limba română, legalizată cu apostilă (după caz). 

Cererea de renunțare la cetățenia română  

Cererea de renunțare la cetățenia română se depune la ANC. Pentru persoanele din străinătate, se depune la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din țara în care solicitantul își are domiciliul. Taxa consulară prevăzută de lege pentru înregistrarea cererii de renunțare la cetățenia română este de 605 euro.  

Informațiile cu privire la stadiul de soluționare a cererii le poți obține numai de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Durata medie pentru emiterea ordinului este de 7-8 luni de la data depunerii dosarului complet.  

Președintele ANC, constată îndeplinite condițiile prevăzute de lege și emite ordinul de retragere a cetățeniei române. În cazul în care se constată lipsa documentelor necesare soluționării cererii, președintele Comisiei pentru cetățenie solicită, prin rezoluție, completarea dosarului. În cazul în care, în termen de cel mult 6 luni de la comunicare, nu sunt transmise actele necesare, cererea va fi respinsă ca nesusținută. 

După aprobarea cererii de renunțare la cetățenia română, este necesar de solicitat eliberarea adeverinței, care confirmă renunțarea la cetățenia română.  

Important! Neprezentarea în vederea eliberării adeverinței de renunțare la cetățenia română, în termen de 6 luni de la data comunicării ordinului ANC, atrage încetarea efectelor ordinului față de persoana în cauză. 

Dacă ai întrebări suplimentare, poți solicita o consultație de la JustConsult – expert în acte românești. 

Dacă ai nevoie de un alt serviciu, accesează link-ul și completează formularul, iar noi revenim cu un apel din oficiu. 

 • Pentru a lua legătura cu un consultant din cadrul companiei, sună la numărul de telefon 022 10 50 80.  

 

Recomandăm să citești:

Poți lua legătura cu noi direct!

Completează formularul pentru a obține cetățenia română. Un specialist te va apela pentru   o consultație gratuită


  Chișinău
  Bălți
  Cahul