Este sau nu obligatorie apostilarea actelor moldovenești pentru redobândirea cetățeniei române?

Apostilă
Începând cu 6 decembrie 2021, Autoritatea Națională pentru Cetățenie nu mai recepționează dosarele care conțin acte neapostilate. Modificările le...
Vizualizat: 1352

Începând cu 6 decembrie 2021, Autoritatea Națională pentru Cetățenie nu mai recepționează dosarele care conțin acte neapostilate. Modificările legii cu referire la redobândirea cetățeniei române, au fost adoptate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României, care schimbă anumite proceduri. Aceasta în pofida faptului că între Republica Moldova și România există Tratatul privind asistența juridică în materie civilă și penală din  06.07.1996, ce asigură recunoașterea actelor emise de către ambele țări. 

Respectiv, doritorii de a-și redobândi cetățenia română, care încă se mai întreabă dacă este sau nu necesară apostilarea actelor moldovenești, trebuie să știe că apostila este obligatorie.   

Ce înseamnă termenul „apostilarea actelor”? 

Apostilarea actelor este termenul juridic atribuit prin decizia Conferinței de la Haga privind Dreptul Internațional Privat. Această procedură semnifică aplicarea unei ștampile cu formă și conținut specific, pe fiecare pagină a actului. Apostila oferă statut juridic documentelor, care ulterior pot fi prezentate în alte țări. Prin apostilare se atestă veridicitatea semnăturii, respectarea procedurii în conformitate cu legea. Aceste rigori sunt implementate pentru prevenirea utilizării actelor false. 

De când este obligatorie apostila? 

Conform modificărilor la Legea cetățeniei române nr. 21/1991, aplicate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 82/21.07.2021, din data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României a devenit obligatorie aplicarea apostilei sau supralegalizarea actelor din dosarul pentru redobândirea cetățeniei române.  De facto însă ANC nu mai acceptă dosare cu actele neapostilate, începând cu 6 decembrie 2021. 

Noile cerințe impun aplicarea apostilei pe toate actele din dosar. Apostila se aplică pe actul original. Copia legalizată și traducerile la fel se apostilează. După traducerea și legalizarea documentului la notar, se va aplica apostila și pe autentificarea respectivului act, dacă traducerea a fost făcută în străinătate. 

Unde și cum sunt apostilate actele emise de Republica Moldova?  

În Republica Moldova, unica instituție care aplică apostila este Ministerul Justiției. Din 23 decembrie 2021, depunerea actelor spre apostilare are loc în baza unei programări online prin intermediul unui sistem automatizat. Totodată, la un ghișeu este menținută posibilitatea depunerii actelor fără programare, prin rând viu. 

Efectuarea unei programări pentru aplicarea apostilei se va face online aici: Solicitantul va trebui să indice: 

 •  Numărul de acte depuse spre apostilare; 
 •  Numele, prenumele depunătorului (persoana care va depune actele); 
 •  Numărul de identificare (IDNP); 
 •  Adresa de e-mail. 

După recepționarea informației, în adresa solicitantului programării va fi expediat un mesaj de confirmare, care va conține data, ora și codul unic al programării. Ulterior, depunătorul urmează să se prezinte cu buletinul de identitate la sediul Direcției apostilă și legalizare, situat la adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, la data și ora indicată în mesajul de confirmare. 

Precizăm că solicitantul nu va putea depune un număr mai mare de acte decât cel indicat în solicitarea programării. De asemenea, este stabilit un plafon pentru o persoană de până la 50 de acte pe zi. 

JustConsult te poate ghida la orice etapă de redobândire a cetățeniei române și de perfectare a actelor românești.  

 • Solicită consultația gratuită a unui expert - sună la 022 10 50 80.
 

Recomandăm să citești:

Свяжись с нами!

Заполни форму для получения румынского гражданства. Специалист свяжется с тобой для бесплатной консультации.


  Кишинев
  Бельцы
  Кагул